Διαθέσιμα μαθήματα

Σεμινάριο για ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση PHP.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.

Εκπαίδευση στο Cloud Computing.

Εκπαίδευση στην γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic®.

Σεμινάριο εντολών μορφοποίησης των στοιχείων html από τα οποία αποτελείται μία ιστοσελίδα.


Ανακοινώσεις ιστοτόπου

Φωτογραφία Admin Admin
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
από Admin Admin - Monday, 13 April 2020, 1:19 PM
 

Η Τεχνική υποστήριξη παρέχεται από κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη για τη χρήση του Συστήματος Tηλεκατάρτισης, την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, την επίλυση αποριών τεχνικής φύσεως και την αξιοποίηση των λειτουργικών δυνατοτήτων που προσφέρει προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της ...

Ανάγνωση του υπόλοιπου αυτού του θέματος
(57 λέξεις)