Ανακοινώσεις ιστοτόπου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 
Picture of Admin Admin
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
by Admin Admin - Monday, 13 April 2020, 1:19 PM
 

Η Τεχνική υποστήριξη παρέχεται από κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη για τη χρήση του Συστήματος Tηλεκατάρτισης, την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, την επίλυση αποριών τεχνικής φύσεως και την αξιοποίηση των λειτουργικών δυνατοτήτων που προσφέρει προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της τηλεκατάρτισης.

Η υποστήριξη παρέχεται και σε ατομικό επίπεδο, τηλεφωνικά στο  2120002678 από τις 08:00 έως τις 22:00